Trang chủ 30 năm thành lập trường Clip trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk 30 năm (1990-2020)...

Clip trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk 30 năm (1990-2020) truyền thống – xây dựng – phát triển

1515

Kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (1990-2020)
Mời bạn xem lại clip Kỷ yếu 30 năm THPT Ngô Gia Tự để rõ hơn chặng đường xây dựng, phát triển nhà trường nhé.