Trang chủ Tags 51/2008/QĐ-BGDĐT

51/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế...

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT