Trang chủ Tags 59/KH-GDTrH

59/KH-GDTrH

Kế hoạch hội thi Giáo viên giỏi tỉnh năm học 2013-2014

Công văn số 59/KH-GDTrH, ngày 18 tháng 9 năm 2013, v/v kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2013 - 2014