Trang chủ Tags Bài giảng điện tử

Tag: Bài giảng điện tử

Bài giảng: Hình học 10 – Bài 1. Các định nghĩa

Tải về Bài giảng: Hình học 10 - Bài 1. Các định nghĩa tại link: https://drive.google.com/open?id=1MfugKGWoomh4e4-Un6NO5uY2IdS_YOxX

Bài giảng: Hình học 10 – Câu hỏi và bài tập (tiết 6)

Tải về Bài giảng: Hình học 10 - Câu hỏi và bài tập (tiết 6) tại link: https://drive.google.com/open?id=1FPfOn5NGK96SJ23gD9Nzza-Dzprb6KLm

Bài giảng: Hình học 10 – Phương trình quy về phương trình bậc nhất,...

Tải về Bài giảng: Hình học 10 - Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai tại link:https://drive.google.com/open?id=1jUl5k4X-j9grCNFIMduxEGKWX80c709J

Bài giảng: Hình học 10 – Phương trình đường thẳng

Tải về Bài giảng: Hình học 10 - Phương trình đường thẳng tại link:https://drive.google.com/open?id=1hXidA7CUxjcA7XCDxCTW2M02cDSGfhWo

Bài giảng: Hình học 10 – Phương trình đường tròn

Tải về Bài giảng: Hình học 10 - Phương trình đường tròn tại link:https://drive.google.com/open?id=1mPAYtXcbeV92ypMDy4XewrcyXZaRb-T-

Bài giảng: Đại số 10 – Bất phương trình bậc nhất một ẩn (mục...

Tải về Bài giảng: Đại số 10 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn (mục I-II) tại link:https://drive.google.com/open?id=1rNrpmOj9RsievKvtMX-zrsxPnFE8glDS

Bài giảng: Đại số 10 – Số gần đúng – sai số

Tải về Bài giảng: Đại số 10 - Số gần đúng - sai số tại link:https://drive.google.com/open?id=1X_rBMqPhOXiZa1n65olD3i_QO_eXT74W

Bài giảng: Đại số 10 – Mệnh đề

Tải về Bài giảng: Đại số 10 - Mệnh đề tại link:https://drive.google.com/open?id=1LUWmkmaVdHpYAORD-vvA9YmMBlxuBDs1

Bài giảng: Đại số 10 – Hàm số bậc hai

Tải về Bài giảng: Đại số 10 - Hàm số bậc hai tại link:https://drive.google.com/open?id=1tCnSK892sqcHsS_cLDFpYZPV2Hyp-64i

Bài giảng: Đại số 10 – Đại cương về phương trình

Tải về Bài giảng: Đại số 10 - Đại cương về phương trình tại link:https://drive.google.com/open?id=1YBXt7Q-r6TVbxRpFWJyQuGAx6014NvpS