Trang chủ Tags BDTX

BDTX

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổng kết báo cáo công tác BDTX GV năm học 2015 –...

Hướng dẫn tổng kết báo cáo công tác BDTX GV năm học 2015 - 2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016