Trang chủ Tags BDTX

Tag: BDTX

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổng kết báo cáo công tác BDTX GV năm học 2015 –...

Hướng dẫn tổng kết báo cáo công tác BDTX GV năm học 2015 - 2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016