Trang chủ Tags BDTX

BDTX

Báo cáo kết quả BDTX năm học 2018-2019 và kế hoạch BDTX năm học...

Các văn bản hướng dẫn về BDTX: Tải về tại đây

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2016

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổng kết báo cáo công tác BDTX GV năm học 2015 –...

Hướng dẫn tổng kết báo cáo công tác BDTX GV năm học 2015 - 2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016