Trang chủ Tags Chỉ thị 16/CT-TTg

Chỉ thị 16/CT-TTg

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Hiệu trưởng thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo...