Trang chủ Tags Danh sách tài khoản

Tag: Danh sách tài khoản

Danh sách tài khoản Microsoft Teams của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách tài khoản Microsoft Teams của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tải tại đây: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/teams_tk_gv.zipLưu ý, file được đặt mật khẩu,...