Trang chủ Tags Dạy học tích hợp

Tag: Dạy học tích hợp

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn” và...

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn" và "Dạy học theo chủ đề tích hợp" năm học 2015-2016

Hướng dẫn dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo...

Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH, ngày 03 tháng 9 năm 2014 v/v Hướng dẫn dự thi "Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp" năm học 2014-2015

Kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo...

Kế hoạch cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp" năm học 2013-2014

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng...

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2012-2013