Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch...

Tải về đề Lịch sử: https://drive.google.com/file/d/1A2KUNTaQiob7sOHJ8cAhPXQNvx0JrlT3/view?usp=sharing Tải về đề Địa lí: https://drive.google.com/file/d/17g0piP8RV2_nx9H25l9MHclARrvkF-SW/view?usp=sharing Tải về đề GDCD: https://drive.google.com/file/d/1-AUiCLojUfzventFxzpChySGAxNu6yLu/view?usp=sharing Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing

Đề kiểm tra Địa lí 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1P6nfI0hS8K0OySaxYypwAqf-qx-kpX3u   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1t6OicCTjqV4iPhDXW0E06Niq2lYPqv3l

Đề kiểm tra Địa lí 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1vafM7JyjNgR0MZr0uCFhxM8U9AKqICDI   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1BW7I8lB4Ur4XO2hHp8QaMZ7-aECpc0wz