Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Sử, Địa,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1ZdRM6YAW9_Uxd0EvTwW8zkpD5uX4kOT-?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Sử, Địa,...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1CetWVn1kHSssy_oV_a9Ibxu_w7bSxP5i?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch...

Tải về đề Lịch sử: https://drive.google.com/file/d/1A2KUNTaQiob7sOHJ8cAhPXQNvx0JrlT3/view?usp=sharing Tải về đề Địa lí: https://drive.google.com/file/d/17g0piP8RV2_nx9H25l9MHclARrvkF-SW/view?usp=sharing Tải về đề GDCD: https://drive.google.com/file/d/1-AUiCLojUfzventFxzpChySGAxNu6yLu/view?usp=sharing Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=19UrjEbnpBuNJ3MdeormuQ9fMj4DejC9e   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1JPFTCtN2et2zRXaEqF_KjLOuPQYHupfO

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1w4T6vdf2NksXpiZhea1HpzcR8WZx-tyC   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1tibq6MxOS4NO7rtnv4fzCDXoxnkNWKrt

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 10 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1bbFZE9b1GGGyOmJnHZlG8NdLnlrWGxs9   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1GHwDNFVWjfIy0hRt4Fl6NJsIVZ94_Xk3