Trang chủ Tags Đề và đáp án

Tag: Đề và đáp án

Đề, đáp án Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1, năm học 2023-2024

Xem các mã đề Toán tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1WfSPP4liqhe_9Ie_g08EF7TaSOawHArq?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1XFuYfcXgRA9hIsUkLXGghMxX0WNu5SPi?usp=sharingXem các mã đề Lý tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1h9o0VCrlJ-gNN88_rcUuojlH8FvcPUNC?usp=sharingXem các mã đề Hóa...

Đề, đáp án Kiểm tra giữa học kỳ 2 – Khối 12, năm học...

Xem các mã đề Toán 12 tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1MVPjt0gYtYGI4TVvZMxFhnTjpA5NBkwl?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh (hệ 10 năm) tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1EZtQ1Dwx8pKUQoJPFM5RQ9jAkVvEZ9Wp?usp=sharingXem các mã đề Tiếng Anh (hệ...

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1dU5tLcSM-qQ7GjfXlNipGjNqd7zjjUMb?usp=sharing

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1_8GwCSofSVfFYFKVZLrLNr7CkoV0_Vwa?usp=sharing