Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/1Zp4UQaqTJU_CF9UrWS0ykPCyZ9Cl2K-m?usp=sharing

Đề và đáp án tổ hợp KHXH thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1BFhQHVZN3qCWxIttrp6uPx_aZPG5W75a?usp=sharing Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CrKACZxYguliL3E03Sh9kKcOdjyvcJQZ?usp=sharing Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1ElqaxCgfWuLuMqvejeOkLKJl8VsAJktg?usp=sharing

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/1kMnhU5iZw28wFUWyQpph2VAY-0ZPtQJ-?usp=sharing  

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: cập nhật sau

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/13VZ5kZcMqqXJ7WS_46M5Gz1bcP_Y-pUQ?usp=sharing