Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Kiểm tra lại năm học 2021-2022

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.   Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên...

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1qKK19d7vx9XvkD38Rpkd4bd_CWCJIwsK?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1EYgAsuGLz6ZXpjkL4ZiXj2sukLevR5KX?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1DitMCElOzxBc6gn34MI41OneTa-iHaed?usp=sharing

Đề và đáp án tổ hợp KHTN thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Hướng dẫn giải chi tiết Phiếu soi đáp án Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/14mFhvvrQSBgZtBpmBUfTez4K-pD87w3U?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/19T9ftKBzI4KX2tm7ZIpeMUYB69m5tSO_?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/172Y3OLfQo8enY_O9cwXXbz9NRUFJqdtN?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1lmqoEpXIcXa9zZS9VLbLj4O4TNOA6YbL?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1n6wGgqcL3Hm1quaVnoZLNRTEcW_U08AZ?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Y0lFGODaP4toIUdiGOGEdSM6B6R8rfsi?usp=sharing