Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1duLSIAt_nLKqUwkZAxxQppZiHeWGhlWq?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1gss93_4EGn22WPkoCRvO5dVkZz8VCmId?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1v8-WTyWrIVveiF02_odCA_xEUPK7qIqj?usp=sharing

Đề và đáp án tổ hợp KHXH thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1BFhQHVZN3qCWxIttrp6uPx_aZPG5W75a?usp=sharing Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CrKACZxYguliL3E03Sh9kKcOdjyvcJQZ?usp=sharing Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1ElqaxCgfWuLuMqvejeOkLKJl8VsAJktg?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1pcgAWUN5EIheWpFH7XB0KfXqK1bjPNVx?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1rRNDnLWTXglAblFyh78_hblAFBDrqtx-?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1h_0nHGQmGJxaREeOmZK-DgTsyNkVNoof?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: cập nhật sau Link tải về các mã đề Sử 11: cập nhật sau Link tải về các mã đề...

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1CooSvJajT1e5AVDkATAcKxFS8E5qije0?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1WhnZEMR7rAcrh29z_bnkozqVwHmijx56?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1hbh0g4gu2AhgHCM89AoPoCK8eIco0nKL?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12Ar2L65__Kq672D6oHstvM8HHcQooPpk?usp=sharing   Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1b7M5bF9E94VhiPnyA7THo8wXIaqVl-fV?usp=sharing