Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học 11 (2019-2020) (điều...

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học 11 (2019-2020) có sự điều chỉnh. Các em học sinh xem lại nội dung...

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Lý, Hóa,...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6oC_tRhhrvr7uvaq-CN_avFXrcDskW3?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WPBQ1lV3imPmlaTGJPorq5f03Rohrckl?usp=sharing  

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lý,...

Tải về đề Vật lí: https://drive.google.com/file/d/1QTxoNhyDkSmvByvGtZePAH-eeteNx_zF/view?usp=sharing Tải về đề Hóa học: https://drive.google.com/file/d/1cc_1tEx0QguweXFtNN5Cf6_OceaDDBRx/view?usp=sharing Tải về đề Sinh học: https://drive.google.com/file/d/1gXDi5O0SaCR3PiKksCQLOpc6gLUF_yDI/view?usp=sharing Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link...