Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Kiểm tra lại năm học 2021-2022

Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên hệ với thầy Nguyễn Thanh Dũng trước ngày 06/8/2022.   Học sinh có nhu cầu phúc khảo, liên...

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/17p7hKFm9lVQdNP69mdLq1R6Umh5-Dprd?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-DExfjEy6RVKfiVpIMAGTK-hQ4pdYKK?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...

Đề và đáp án Toán, Tiếng Anh thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Link xem các mã đề Toán: https://drive.google.com/drive/folders/116_zscLXmW7T3tXjSOGcrBRL8reKtR-1?usp=sharing   Link xem các mã đề Tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/13SpKmVMht1hhExOJt938gxB2H4dKyTz9?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/1_m_RcjCq7Bt0cWZSVOTR07PLkSKuT9_N?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1zWl0JgGzGYAIKnn00JP-rWH26xEAoKI0?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...