Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Lý, Hóa,...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6oC_tRhhrvr7uvaq-CN_avFXrcDskW3?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WPBQ1lV3imPmlaTGJPorq5f03Rohrckl?usp=sharing