Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ...

  Đang cập nhật .... Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1iZqKv_qrskC_DifXFfeoGP8rKN6tfupu?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TlRaLVtof_8kFL_3eDxLWgY4NgmvMcFm?usp=sharing  

Đề, đáp án Vật lí 12 – Kiểm tra tuần 32 ngày 03/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1DwcRDu28ke7gOTH5XLfELQLZKdA8bLZA?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giải Đáp án 24 mã đề Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF

Đề, đáp án Vật lí 11 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RFEXOaz3Vdtfi_evdUGpCc7HheP8bWe2?usp=sharing

Đề, đáp án Vật lí 10 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gSqMkjDmp5_DHpPYdMi24nUmSN1Recn1?usp=sharing