Trang chủ Tags Địa lí

Địa lí

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1vmBjYpWdmfaTFFxvBnwjdrESusvwUVjQ?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1XRjiMcV-lrRVs6EQOmSOTDY7-Q3K0p8u?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1xtaDLhl5nN0VRnlv-y4XSjyS8IfbMYKC?usp=sharing

Đề và đáp án tổ hợp KHXH thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1BFhQHVZN3qCWxIttrp6uPx_aZPG5W75a?usp=sharing Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CrKACZxYguliL3E03Sh9kKcOdjyvcJQZ?usp=sharing Link xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1ElqaxCgfWuLuMqvejeOkLKJl8VsAJktg?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK2 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1bGYzDRCwe0gSnbWTYetHQU_eM7Xl4t-o?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1dBPO9ZwuLE_wlvDnJ-zvSauIAVKEHJUy?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1io9fiYUOktwRkOdxrPEKsQHEOZeAb6ug?usp=sharing  

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: cập nhật sau Link xem các mã đề Địa 11: cập nhật sau Link xem các mã đề Địa 12: cập nhật...

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1WBjkk8mpN7uXAje2MVOTtu2XevUZX6aE?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1wA_iQvDqwR6_YN0kt_3YyZ2dYrg34PPe?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1BiiPNf7nPKUmZT9BVv4nQ12bvdDrMSHq?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA5TyA5PVYkQvhLJ1NVRCzR4fdgsOjZt?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-_vt09jGIT4n2k9givJvnyPWPzTgOLXf?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1X94UYuwyiOuPD2OPk6L4SxvfAinHJ560?usp=sharing