Trang chủ Tags Điều chỉnh nội dung dạy học

Tag: Điều chỉnh nội dung dạy học

CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, Đính kèm Hướng dẫn chi tiết Giảm tải nội dung các môn và Phân phối chương trình.