Trang chủ Tags Điều lệ THPT

Tag: Điều lệ THPT

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành điều lệ trường Trung học

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Điều lệ các Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp...

QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ các trường trung học Số tư liệu: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành: 02-04-2007