Trang chủ Tags Dữ liệu ĐH-CĐ

Tag: Dữ liệu ĐH-CĐ

Danh sách học sinh đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2014 đã nhập...

Đề nghị tất cả học sinh đăng ký dự thi kiểm tra lại về độ chính xác của tất cả các mục. Các em ghi lại mã hồ sơ, thông tin nhập máy chưa chính xác rồi gặp thầy Khanh, cô Huyền (ở phòng Thư viện) để điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 19-04-2014 đến trước 16h00' thứ 4 ngày 23-04-2014.