Trang chủ Tags GDCD

GDCD

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1dU5tLcSM-qQ7GjfXlNipGjNqd7zjjUMb?usp=sharing

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1_8GwCSofSVfFYFKVZLrLNr7CkoV0_Vwa?usp=sharing

Đề và đáp án Bài thi KHXH Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1,...

Các mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1r8dwPDDncd-bp8-YNlwu5gSYX-Iyk1VN?usp=sharingCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1yA1nlTDAj5gUS6mhLMu-SDCFJFqxJNOO?usp=sharingCác mã đề xem ở link:  https://drive.google.com/drive/folders/10vBTBjXRzxhsw7JEJpcx3ZkoxUpg1lkk?usp=sharing

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/1Zp4UQaqTJU_CF9UrWS0ykPCyZ9Cl2K-m?usp=sharing