Trang chủ Tags GDCD

GDCD

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Sử, Địa,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1ZdRM6YAW9_Uxd0EvTwW8zkpD5uX4kOT-?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Sử, Địa,...

  Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1CetWVn1kHSssy_oV_a9Ibxu_w7bSxP5i?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch...

Tải về đề Lịch sử: https://drive.google.com/file/d/1A2KUNTaQiob7sOHJ8cAhPXQNvx0JrlT3/view?usp=sharing Tải về đề Địa lí: https://drive.google.com/file/d/17g0piP8RV2_nx9H25l9MHclARrvkF-SW/view?usp=sharing Tải về đề GDCD: https://drive.google.com/file/d/1-AUiCLojUfzventFxzpChySGAxNu6yLu/view?usp=sharing Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=19UrjEbnpBuNJ3MdeormuQ9fMj4DejC9e   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1JPFTCtN2et2zRXaEqF_KjLOuPQYHupfO

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1w4T6vdf2NksXpiZhea1HpzcR8WZx-tyC   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1tibq6MxOS4NO7rtnv4fzCDXoxnkNWKrt

Đề kiểm tra Giáo dục công dân 10 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1bbFZE9b1GGGyOmJnHZlG8NdLnlrWGxs9   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1GHwDNFVWjfIy0hRt4Fl6NJsIVZ94_Xk3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phần thi “Trò chơi vận động tìm hiểu Pháp...

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phần thi “Trò chơi vận động tìm hiểu Pháp Luật” Hội thi học sinh giỏi môn GDCD và PBGDPL năm 2014

Danh sách giáo viên tổ Sử – GDCD & Địa lý

Danh sách giáo viên tổ Sử - GDCD & Địa lý