Trang chủ Tags Hóa học

Hóa học

Đề, đáp án Hóa học 12 – Kiểm tra tuần 32 ngày 04/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GkdknLuiid_GmsLNC44TY9eQPedWKTCi?usp=sharing  

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giải Đáp án 24 mã đề Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharing Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF

Đề, đáp án Hóa học 11 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1YSUxrGdPl8SCrs7iCnK5L24ExECwoN42?usp=sharing

Đề, đáp án Hóa học 10 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1XF_kx8Vf9jTTn0d4tR1GFc--2fZnPndl?usp=sharing