Trang chủ Tags Hóa học

Hóa học

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1jJoQ63nbe_fJctexPF8WVWfTZd5y3bWE?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1iv8rWFdghk-Q3G75XG9Y7AXiKsHJip5e?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1tRTwhgU-uXWxhTmgWXAS-v1gMLqeqijQ?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1NVreQ9CBnzmx4ZNxmzlXHjgHUd7w0553?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Nv9qeunHMru7sWAFRBsLVpacmKVJfAKA?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1VkeMUQj_RJDlHa9JNEfsxWmXNJ8syoMq?usp=sharing

Đề và đáp án Bài thi KHTN Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1,...

Bài giải chi tiết xem ở link: https://drive.google.com/file/d/1DBJGYU09CFm1I1127y0Zt10HJ5HA3tds/view?usp=sharingCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1413Tf3WU-KjXdCY26W0zYBwfmVmxiMRO?usp=share_linkHướng dẫn giải chi tiết xem ở link: https://docs.google.com/document/d/1jcnlNnU1sPbIh9RV6km_olwvnxFjXpo_/edit?usp=sharing&ouid=118061383152199247187&rtpof=true&sd=trueCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/15o1Zgzvou2q05Ko_in-rnZIbHChn8AyC?usp=sharingCác...