Trang chủ Tags KHTN

KHTN

Đề và đáp án Bài thi KHTN Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1,...

Bài giải chi tiết xem ở link: https://drive.google.com/file/d/1DBJGYU09CFm1I1127y0Zt10HJ5HA3tds/view?usp=sharingCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1413Tf3WU-KjXdCY26W0zYBwfmVmxiMRO?usp=share_linkHướng dẫn giải chi tiết xem ở link: https://docs.google.com/document/d/1jcnlNnU1sPbIh9RV6km_olwvnxFjXpo_/edit?usp=sharing&ouid=118061383152199247187&rtpof=true&sd=trueCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/15o1Zgzvou2q05Ko_in-rnZIbHChn8AyC?usp=sharingCác...

Đề và đáp án tổ hợp KHTN thi thử tốt nghiệp 2021-2022

Hướng dẫn giải chi tiếtPhiếu soi đáp ánXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/14mFhvvrQSBgZtBpmBUfTez4K-pD87w3U?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/19T9ftKBzI4KX2tm7ZIpeMUYB69m5tSO_?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/172Y3OLfQo8enY_O9cwXXbz9NRUFJqdtN?usp=sharing