Trang chủ Tags Kiểm tra cuối học kỳ 2

Kiểm tra cuối học kỳ 2

Lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...