Trang chủ Tags Lịch sử

Tag: Lịch sử

dienbienphu

Thiết kế và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học môn lịch...

- Để thiết kế một BTNT, qua đó giúp học sinh nắm được, lĩnh hội được nội dung chính, những sự kiện cơ bản của một bài, chương hay của một khóa trình lịch sử người dạy phải biết thiết kế bài tập.

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 45p Tuần 10, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 45p Tuần 09, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 10, KTra 15p Tuần 14, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 45p Tuần 11, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 45p Tuần 11, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 45p Tuần 10, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 12, KTra 45p Tuần 10, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Lịch sử 11, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011