Trang chủ Tags Lịch sử

Lịch sử

Đề, đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lịch...

Tải về đề Lịch sử: https://drive.google.com/file/d/1A2KUNTaQiob7sOHJ8cAhPXQNvx0JrlT3/view?usp=sharing Tải về đề Địa lí: https://drive.google.com/file/d/17g0piP8RV2_nx9H25l9MHclARrvkF-SW/view?usp=sharing Tải về đề GDCD: https://drive.google.com/file/d/1-AUiCLojUfzventFxzpChySGAxNu6yLu/view?usp=sharing Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GBK-02LUhcikm04K0deWh2FA78u6j9gL?usp=sharing

Đề kiểm tra Lịch sử 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1d9kHcYcEGf5E_B2f-ekkuVzl_goc1cHK   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1rKLzUnxCVEjt3kJa6iUayZv_E2Zapsow