Trang chủ Tags Ma trận

Ma trận

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Ngữ văn (2019-2020)

Khối 12 Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề, tổ Ngữ văn không giới hạn nội dung ôn tập kiểm tra.  

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán (2019-2020)

Khối 12 Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề, tổ Toán không giới hạn nội dung ôn tập kiểm tra.  

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học 11 (2019-2020) (điều...

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Sinh học 11 (2019-2020) có sự điều chỉnh. Các em học sinh xem lại nội dung...