Trang chủ Tags Ma trận

Ma trận

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Ngữ văn (2019-2020)

Khối 12 Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề, tổ Ngữ văn không giới hạn nội dung ôn tập kiểm tra.  

Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán (2019-2020)

Khối 12 Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề, tổ Toán không giới hạn nội dung ôn tập kiểm tra.