Trang chủ Tags Nghề PT

Tag: Nghề PT

Thông báo về kế hoạch nhân sự coi thi nghề phổ thông 2010

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH NHÂN SỰ COI THI NGHỀ PHỔ THÔNG 2010 1. Thời gian: - 13h30' ngày 25/09/2010 giám thị có mặt tại hội đồng thi để họp hội đồng thi - 7h00 ngày 26/09/2010 giám thị có mặt tại điểm thi để làm nhiệm vụ coi thi