Trang chủ Tags Phương hướng

Phương hướng

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

Công văn số 1102/SGDĐT-GDTrH, ngày 09 tháng 9 năm 2014 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 – 2014

Công văn Số: 1032/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 13 tháng 9 năm 2013, V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013- 2014

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014