Trang chủ Tags PPCT

Tag: PPCT

Phân phối chương trình THPT

Phân phối chương trình THPT thực hiện theo cv 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT (Nội dung chỉ mang tính tham khảo)

Tổ Ngoại Ngữ – Phân phối chương trình Tiếng Anh 12

Tổ Ngoại Ngữ - Phân phối chương trình Tiếng Anh 12

Tổ Ngoại Ngữ – Phân phối chương trình Tiếng Anh 11

Tổ Ngoại Ngữ - Phân phối chương trình Tiếng Anh 11

Tổ Ngoại Ngữ – Phân phối chương trình Tiếng Anh 10

Tổ Ngoại Ngữ - Phân phối chương trình Tiếng Anh 10

CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

CV 5842/BGDĐT-VP Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, Đính kèm Hướng dẫn chi tiết Giảm tải nội dung các môn và Phân phối chương trình.