Trang chủ Tags Quốc phòng – An ninh

Tag: Quốc phòng – An ninh

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2014-2015

Công văn số 1101/ SGDĐT, ngày 09 tháng 9 năm 2014 v/v Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2014-2015