Trang chủ Tags Sinh học

Sinh học

Đề và đáp án Sinh học10, 11, 12 Kiểm tra giữa học kỳ 2,...

  Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1QB9sBcAecgCT-zZA9xbabOEj01VFxeVl?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1QEAZ0HEviiDtGNEwuo2sCRVaEUhYePcz?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WIVZ4Gw6uKghsu9oMiEyLqIDROQG5cSM?usp=sharing

Đề và đáp án Bài thi KHTN Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1,...

Bài giải chi tiết xem ở link: https://drive.google.com/file/d/1DBJGYU09CFm1I1127y0Zt10HJ5HA3tds/view?usp=sharingCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1413Tf3WU-KjXdCY26W0zYBwfmVmxiMRO?usp=share_linkHướng dẫn giải chi tiết xem ở link: https://docs.google.com/document/d/1jcnlNnU1sPbIh9RV6km_olwvnxFjXpo_/edit?usp=sharing&ouid=118061383152199247187&rtpof=true&sd=trueCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/15o1Zgzvou2q05Ko_in-rnZIbHChn8AyC?usp=sharingCác...