Trang chủ Tags Sử thi

Tag: Sử thi

Tiếp cận sử thi

Văn học dân gian có nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình lại có cách tiếp cận riêng không giống nhau. Vì vậy, giáo viên khi giảng ở loại hình nào cần chú ý tới đặc trưng của chúng để tránh sự suy biện và nhầm lẫn.