Trang chủ Tags Tập huấn

Tập huấn

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn hè năm 2017

Tập huấn hè 2017 đợt ngày 24/7 đến 04/8/2017

Danh sách giáo viên được cử đi tập huấn (đợt 2)

Danh sách giáo viên được cử đi tập huấn hè (đợt 2)