Trang chủ Tags Tập huấn Module

Tập huấn Module

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho...

Gồm 9 mô đun bồi dưỡng  thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung...

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho...

Gồm 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông mỗi...