Trang chủ Tags Thông tư 58

Tag: Thông tư 58

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT – Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và...

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.