Trang chủ Tags Tiêm vaccine phòng Covid-19

Tiêm vaccine phòng Covid-19

Một vài hình ảnh tiêm vaccine phòng Covid-19

Ngày 30 . 11. 2021, học sinh sinh nhà trường được tiêm vaccine phòng Covid-19 theo kế hoạch của UBND Huyện Ea Kar, Trung tâm...