Trang chủ Tags Tiếng Anh

Tiếng Anh

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1lnsX4pUknWgbE0f34HShWTxMB3KWfiLv?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1nYcoDEwQiLgscwR9akaFkk2SWNEpeqLV?usp=sharing 

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh...

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 4 năm 2023Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 21 tháng 4 năm 2023 

Tuyển tập đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, 2022-2023

DỰ ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 – MÔN TIẾNG ANHEmail: 40engtestproject@gmail.comNGƯỜI KHỞI XƯỚNG DỰ ÁN: NGUYỄN VIẾT TÝ (THPT Bùi Dục...

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1d-0kQ9X_6lfwGrqCdH0GY6AlKXiDWNz4?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1dEEW6pfTVlG1SNXR1uTSzB1mRZVC_33c?usp=sharing 

Đề và đáp án Tiếng Anh Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1, 2022-2023

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1OTPPyAEWZKgCrN5bVV02vGJ_lL75XPXB?usp=sharing