Trang chủ Tags TKB

TKB

Thời khóa biểu lần thứ 16 thực hiện từ ngày 09/05/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 16 thực hiện từ ngày 09/05/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Toàn trường học trực tiếp tại trường (Thực hiện thời gian...

Thời khóa biểu lần thứ 15 thực hiện từ ngày 11/04/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 15 thực hiện từ ngày 11/04/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Toàn trường học  trực tiếp tại trường (Thực hiện thời gian...

Thời khóa biểu lần thứ 14 thực hiện từ ngày 28/03/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 14 thực hiện từ ngày 28/03/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Toàn trường học  trực tiếp tại trường (Thực hiện thời gian...

Thời khóa biểu lần thứ 13 thực hiện từ ngày 21/03/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 13 thực hiện từ ngày 21/03/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Khối 12 - Học trực tiếp tại trường (Thực hiện thời...

[Cập nhật] Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, học kỳ 2, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô...

TKB dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 24/01/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 24/01/2022, học kỳ 2, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

TKB dạy và học trực tuyến (ONLINE) thực hiện từ ngày 27/12/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (ONLINE) thực hiện từ ngày 27/12/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022   Để xem Thời khóa biểu, mời...

TKB Online dành cho học sinh giãn cách của 3 khối 10, 11, 12...

Thời khóa biểu dạy và học gián tiếp dành riêng cho học sinh thuộc 3 khối 10, 11, 12 (vì dịch bệnh Covid-19, phải giãn cách học...

TKB dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 20/12/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 20/12/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

TKB dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 13/12/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 13/12/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022   Để xem Thời khóa biểu, mời quý...