Trang chủ Tags TKB

TKB

Thời khóa biểu lần 5 thực hiện từ ngày 03/10/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 5 thực hiện từ ngày 03/10/2022, năm học 2022-2022 Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 4 thực hiện từ ngày 26/09/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 4 thực hiện từ ngày 26/09/2022, năm học 2022-2022 Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 3 thực hiện từ ngày 19/09/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 3 thực hiện từ ngày 19/09/2022, năm học 2022-2022 Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 12/09/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 12/09/2022, năm học 2022-2022 Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 1 thực hiện từ ngày 05/09/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 1 thực hiện từ ngày 05/09/2022, năm học 2022-2022   https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/tkb/  Thời gian biểu      

Thời khóa biểu lần thứ 16 thực hiện từ ngày 09/05/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 16 thực hiện từ ngày 09/05/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Toàn trường học trực tiếp tại trường (Thực hiện thời gian...

Thời khóa biểu lần thứ 15 thực hiện từ ngày 11/04/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 15 thực hiện từ ngày 11/04/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Toàn trường học  trực tiếp tại trường (Thực hiện thời gian...

Thời khóa biểu lần thứ 14 thực hiện từ ngày 28/03/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 14 thực hiện từ ngày 28/03/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Toàn trường học  trực tiếp tại trường (Thực hiện thời gian...

Thời khóa biểu lần thứ 13 thực hiện từ ngày 21/03/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu lần thứ 13 thực hiện từ ngày 21/03/2022, năm học 2021-2022 Lưu ý: Khối 12 - Học trực tiếp tại trường (Thực hiện thời...

[Cập nhật] Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, học kỳ 2, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô...