Trang chủ Tags TKB

TKB

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 9 ngày 14/10/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #8 thực hiện từ tuần 9 ngày 14/10/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 8 ngày 07/10/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #7 thực hiện từ tuần 8 ngày 07/10/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 6 ngày 23/9/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 6 ngày 23/09/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #5 thực hiện từ tuần 5 ngày 16/9/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #5 thực hiện từ tuần 5 ngày 16/09/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 4 ngày 09/9/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #4 thực hiện từ tuần 4 ngày 09/09/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thời khóa biểu lần #3 từ tuần 3 HK1, 2019-2020, thực hiện từ ngày...

Thời khóa biểu lần #3 từ tuần 3 HK1, 2019-2020, thực hiện từ ngày 03/09/2019 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và...

Thời khóa biểu lần #2 từ tuần 2 HK1, 2019-2020, thực hiện từ ngày...

Thời khóa biểu lần #2 từ tuần 2 HK1, 2019-2020, thực hiện từ ngày 26/08/2019 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và...

Thời khóa biểu lần #1 từ tuần 1 HK1, 2019-2020, thực hiện từ ngày...

Thời khóa biểu lần #1 từ tuần 1 HK1, 2019-2020, thực hiện từ ngày 19/08/2019 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và...

Thời khóa biểu từ tuần 32 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày 08/04/2019

Thời khóa biểu từ tuần 32 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày 08/04/2019 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em...

Thời khóa biểu từ tuần 29 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày 18/03/2019

Thời khóa biểu từ tuần 29 HK2, 2018-2019, thực hiện từ ngày 18/03/2019 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em...