Trang chủ Tags TKB

TKB

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 18/9/2023, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 2 thực hiện từ ngày 18/9/2023, năm học 2023-2024- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu...

Thời khóa biểu lần 1 thực hiện từ ngày 05/9/2023, 2023-2024

Thời khóa biểu lần 1 thực hiện từ ngày 05/9/2023, năm học 2023-2024- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 15 thực hiện từ ngày 03/04/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 15 thực hiện từ ngày 03/04/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 14 thực hiện từ ngày 27/03/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 14 thực hiện từ ngày 27/03/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 13 thực hiện từ ngày 13/03/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 13 thực hiện từ ngày 13/03/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 12 thực hiện từ ngày 06/03/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 12 thực hiện từ ngày 06/03/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 11 thực hiện từ ngày 30/01/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 11 thực hiện từ ngày 30/01/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 10 thực hiện từ ngày 09/01/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 10 thực hiện từ ngày 09/01/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Thời khóa biểu lần 9 thực hiện từ ngày 05/12/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 9 thực hiện từ ngày 05/12/2022, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu...

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 8 thực hiện từ ngày 14/11/2022, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu...