Trang chủ Tags Toán

Toán

Đề và đáp án Toán 10, 11 Kiểm tra giữa HK1 2020-2021

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/157vz9jIn9RPKrNBTbtF8xgLOpUp_JN04?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BN2TSXerdHPOHJwgY2nFzMy6xXXK59yj?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Toán 12, Sinh 12, Địa lí 12 Kiểm...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1s04Rr2lHqp7esNq1Sme2zDwFydoCYnr_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HJV_F9YqIBlLRZmM5rHgfGi78j9mx7O_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gfHoAY4vn2oRorCzHC9f23tv51Hhz_VA?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1QFPR2uOK4N8IW7FsWntiBFFyvCWI-7mw?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ 2...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1m8Am-9i72hAc25RU79v08u1uvH0fOI2_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M2PSan0ZtK_2ivvrZ5d5EoCCG2jUGoAo?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gL2uiRIHLZbn6DR94hZMddafBiEFun2t?usp=sharing  

SKKN Toán – Thầy Hà Duy Nghĩa – Đề tài: Phát triển tư duy...

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020 Lĩnh vực: Toán học Tác giả: Thầy Hà Duy Nghĩa Đề tài: Phát triển tư duy học...

Đề, đáp án Hình học 11 – Kiểm tra tuần 32 ngày 04/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1S0RBvYgdEcGrFQshiJeIpGyOGpWtnmuq?usp=sharing  

Đề, đáp án Hình học 10 – Kiểm tra tuần 32 ngày 03/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1enF9__fx6zzrLg24TS9VajKkc569FvIg?usp=sharing