Trang chủ Tags Toán

Toán

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ 2...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1m8Am-9i72hAc25RU79v08u1uvH0fOI2_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M2PSan0ZtK_2ivvrZ5d5EoCCG2jUGoAo?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gL2uiRIHLZbn6DR94hZMddafBiEFun2t?usp=sharing  

SKKN Toán – Thầy Hà Duy Nghĩa – Đề tài: Phát triển tư duy...

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020 Lĩnh vực: Toán học Tác giả: Thầy Hà Duy Nghĩa Đề tài: Phát triển tư duy học...

Đề, đáp án Hình học 11 – Kiểm tra tuần 32 ngày 04/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1S0RBvYgdEcGrFQshiJeIpGyOGpWtnmuq?usp=sharing  

Đề, đáp án Hình học 10 – Kiểm tra tuần 32 ngày 03/6/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1enF9__fx6zzrLg24TS9VajKkc569FvIg?usp=sharing  

Đề, đáp án và bài làm TOÁN – Thi thử tốt nghiệp lần 1...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zzHfNohb0huhFB6IfQnEfCW-YcJVqp3x?usp=sharing Xem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1KnG9bdsZER0hAzzINgvkK4Ce-s4iQTiJ?usp=sharing

Đề, đáp án Giải tích 11 – Kiểm tra tuần 30 ngày 22/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/open?id=1dEWFWZswMAzrlLTnn2-vD96o8Mm7MUj_

Đề, đáp án Đại số 10 – Kiểm tra tuần 29 ngày 14/5/2020 năm...

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1U8r5hKB6SJpfn5JLRQe-tOO7nbGT36OV