Trang chủ Tags Toán

Toán

Đề kiểm tra Toán khối 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1N9aVbiW9v00fcZ_QzUBc6OaNOGl-rA8w Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1aIPrFvR6Iaxw_TtmuNIaCCRdiNBSTDIW Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1MNwi7_Gq33-DAN9pD2k2qiyjGc1Yz0zu Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=118npBpPDyQtCQOjqHe2IxKG8yYbb_AgL Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1aX9KniNEfri80aNTtedohJ_VZiTuSWmJ Link tải 24 mã...

Đề kiểm tra Toán khối 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1cFWDLLdu072j4tnbWElnvFgcKZQgZjuv Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1TuNG0sQ0urbtIKSYT5o2ieaA7RP4PJcA Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=157up8acz_f4bYQddl0MnZCJlffdotw2D Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1w_ADtnK-sCODRusSbf33S07uynFVjin1 Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1TRtCsH181QMsDe8pPzVdIACDAMxa_x0U Link tải 24 mã...

Đề kiểm tra Toán khối 10 năm học 2017-2018

  Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1GbDBlJzm-0o9_NdN1uMoS6L6ZKTmLcir Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=11AfhlX0NAnjGfofaPhDULCsZL2_Mcbk7 Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1olTQDoLXMtaaDQ0AOxMfGJYoVKqhzF4Z Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1YOA98_KLfrv_nKm85zrHYDZwC3FM0eEB Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1hzCGMos_W9_ir64sgGpmrflnSxj7-eq3 Link tải 24 mã...

Đề và đáp án kiểm tra Hình học 10 – Chương 1 năm học...

Đề và đáp án kiểm tra Hình học 10 - Chương 1 năm học 2016-2017

Đề và đáp án Kiểm tra Hình học 11 – Chương 1 năm học...

Đề và đáp án Kiểm tra Hình học 11 - Chương 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

[Tổ Toán- Tin học] Phân công dạy thay tuần 01 năm học 2016 –...

Dạy thay cho thầy Hoàng Trọng Lập, Lý do: dự hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 tại tp. Buôn Ma Thuột

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 31 năm học 2015-2016

PHÂN CÔNG DẠY THAY CỦA TỔ TOÁN –TIN TUẦN 31: Dạy thay cho: cô Võ Thị Phương Lan; cô Lê Thị Kim Uyên; thầy Nguyễn Đức Khanh Lí do: Đi học chính trị lớp Đảng viên mới

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 30 năm học 2015-2016

Dạy thay cho: cô Lê Thị Kim Uyên và cô Võ Thị Phương Lan Lý do: Tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới