Trang chủ Tags Toán

Toán

Đề và đáp án Đại số 10 – Kiểm tra tuần 6 ngày 26/9/2019...

Các em học sinh có thể xem điểm tại: bảng tin, sổ điểm điện tử SMAS hoặc trang tra điểm của nhà trường https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Đề kiểm tra Toán khối 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1N9aVbiW9v00fcZ_QzUBc6OaNOGl-rA8w Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1aIPrFvR6Iaxw_TtmuNIaCCRdiNBSTDIW Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1MNwi7_Gq33-DAN9pD2k2qiyjGc1Yz0zu Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=118npBpPDyQtCQOjqHe2IxKG8yYbb_AgL Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1aX9KniNEfri80aNTtedohJ_VZiTuSWmJ Link tải 24 mã...

Đề kiểm tra Toán khối 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1cFWDLLdu072j4tnbWElnvFgcKZQgZjuv Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1TuNG0sQ0urbtIKSYT5o2ieaA7RP4PJcA Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=157up8acz_f4bYQddl0MnZCJlffdotw2D Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1w_ADtnK-sCODRusSbf33S07uynFVjin1 Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1TRtCsH181QMsDe8pPzVdIACDAMxa_x0U Link tải 24 mã...

Đề kiểm tra Toán khối 10 năm học 2017-2018

  Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1GbDBlJzm-0o9_NdN1uMoS6L6ZKTmLcir Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=11AfhlX0NAnjGfofaPhDULCsZL2_Mcbk7 Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1olTQDoLXMtaaDQ0AOxMfGJYoVKqhzF4Z Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1YOA98_KLfrv_nKm85zrHYDZwC3FM0eEB Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1hzCGMos_W9_ir64sgGpmrflnSxj7-eq3 Link tải 24 mã...

Đề và đáp án kiểm tra Hình học 10 – Chương 1 năm học...

Đề và đáp án kiểm tra Hình học 10 - Chương 1 năm học 2016-2017

Đề và đáp án Kiểm tra Hình học 11 – Chương 1 năm học...

Đề và đáp án Kiểm tra Hình học 11 - Chương 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017