Trang chủ Tags Toán

Tag: Toán

Đề và đáp án kiểm tra Hình học 10 – Chương 1 năm học...

Đề và đáp án kiểm tra Hình học 10 - Chương 1 năm học 2016-2017

Đề và đáp án Kiểm tra Hình học 11 – Chương 1 năm học...

Đề và đáp án Kiểm tra Hình học 11 - Chương 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Đề kiểm tra lượng giác 11 lần 1 năm học 2016-2017

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

[Tổ Toán- Tin học] Phân công dạy thay tuần 01 năm học 2016 –...

Dạy thay cho thầy Hoàng Trọng Lập, Lý do: dự hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 tại tp. Buôn Ma Thuột

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 31 năm học 2015-2016

PHÂN CÔNG DẠY THAY CỦA TỔ TOÁN –TIN TUẦN 31: Dạy thay cho: cô Võ Thị Phương Lan; cô Lê Thị Kim Uyên; thầy Nguyễn Đức Khanh Lí do: Đi học chính trị lớp Đảng viên mới

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 30 năm học 2015-2016

Dạy thay cho: cô Lê Thị Kim Uyên và cô Võ Thị Phương Lan Lý do: Tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 27 năm học 2015-2016

[Tổ Toán - Tin học] Phân công dạy thay tuần 27 năm học 2015-2016 Dạy thay cho thầy Vi Văn Tải, lý do: bị ốm

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 23 năm học 2015-2016

[Tổ Toán - Tin học] Phân công dạy thay tuần 23 năm học 2015-2016 Dạy thay cho thầy Trần Quốc Hùng (Lí do: Bị ốm)

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 12, học kỳ 1,...

Phân công dạy thay tuần 12 Dạy thay cho thầy Lập (đi công tác) và thầy Kinh (mẹ bị ốm nặng)