Trang chủ Tags Toán

Toán

Đề và đáp án Giải tích 12 – Kiểm tra tuần 25 ngày 19-3-2020

Tải về các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/13a6c0EmFiC9n9qwwYAx_53Eq_vL3sPG-?usp=sharing

Toán 11 – Đại số – Chuyên đề Giới hạn (Đề cương tự ôn...

Xem nội dung ôn tập tại link: https://drive.google.com/file/d/1jjvufH4Ctk92ZWfS9mAEBUefEb_weKPn/view?usp=sharing

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Toán 12 – Kiểm tra...

Đề Toán 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh. Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1QXLnANxRZ-rT7sBmT_PiUWmlA2DkDAmR Hướng dẫn điều chỉnh đáp án Bài làm Toán 12...