Trang chủ Tags Trúng tuyển

Trúng tuyển

Quyết định chuẩn y điểm và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 năm...

Quyết định chuẩn y điểm và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016

Thông báo danh sách trúng tuyển vào lớp 10, kế hoạch trả hồ sơ,...

1. Học sinh dân tộc tại chỗ (Êđê, Gia Rai, Mơ Nông, Xê Đăng): 16.00 điểm 2. Dân tộc Kinh và các dân tộc còn lại: 23.50 điểm 3. Có danh sách trúng tuyển kèm theo (niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường và trang Web http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn) 4. Lưu ý: Những học sinh có danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự đúng 7h30’ ngày 18 tháng 07 năm 2011 về tại trường Ngô Gia Tự để được phổ biến kế hoạch.