Trang chủ Tags Vật lí

Vật lí

Đề kiểm tra Vật lí khối 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1ivduxff7Dw4C4mTKlfmxFI1mm53ywotc   Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=15raIbTYh62m_A_ceVcs0TyjDHiV_YxPm Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1JF8lNNCc8ifYub7GUhXcQVSZUSryYWeh Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1J-7rlkNEUj_d5ewqKJTxm1f5YwsgFlnl

Đề kiểm tra Vật lí khối 11 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1j6KMYfEIs5sspIwqunamVvATQwH-YZ4G Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=137jqZ9Sds7jP_z5CrHre76ZAlyqfc9rC Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1v9JkGLyS3N57qvViGCHeTp5FDfyS5OMM Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=11CWj2Pxh48Qj_-jTwf0Rt0pGw6YXGAz2

Đề kiểm tra Vật lí khối 10 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=130f_QZzfV1Ja8Z8A03DTKlhE7q8qowTi Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1Q7J1FOgjuY9nbkkmsMkgkMwOpNkQ_q3M Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1RhZ0jef7DJeCTXtrFhuOe1HB0msB-4Wg Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1uSjkoRqfrmZlj0V4i6jdSmnZfhH91dwn