Trang chủ Chương trình GDPT 2018 Ban hành chương trình phổ thông 2018

Ban hành chương trình phổ thông 2018

57

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Dưới đây là nội dung chi tiết Thông tư 32 về Chương trình giáo dục phổ thông 2018.Tải về file này: (TT_32-2018.pdf, 1.93MB)