Trang chủ Tags Chương trình GDPT 2018

Tag: Chương trình GDPT 2018

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho...

Gồm 9 mô đun bồi dưỡng  thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung...

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho...

Gồm 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông mỗi...

Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần...

Ban hành chương trình phổ thông 2018

Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ...