Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Danh sách Ban chấp hành Đoàn trường năm học 2019-2020

Danh sách Ban chấp hành Đoàn trường năm học 2019-2020

141
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Chi Đoàn Ghi chú
1 Huỳnh Bảo Luân 1983 Nam Kinh CĐGV Bí thư Đoàn trường
2 Nguyễn Đức Khanh 1984 Nam Kinh CĐGV P. BT Đoàn trường
3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1983 Nữ Kinh CĐGV P. BT Đoàn trường
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1987 Nữ Kinh CĐGV UV Ban thường vụ
5 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1989 Nữ Kinh CĐGV UV Ban thường vụ
6 Đỗ Thị Nam Bình 2002 Nữ Kinh CĐ 12A1  
7 Phạm Thành Luân 2002 Nam Kinh CĐ 12A8  
8 Huỳnh Phạm Thành Nhật 2002 Nam Kinh CĐ 12A11  
9 Lê Xuân Đức 2002 Nam Kinh CĐ 12A2  
10 Phạm Thị Hậu 2003 Nữ Kinh CĐ 11B5  
11 Nguyễn Ngọc Thị Thanh Huyền 2003 Nữ Kinh CĐ 11B8  
12 Lê Huỳnh Phương Giao 2003 Nữ Kinh CĐ 11B9  
13 Hoàng Trọng Bảo Ngọc 2004 Nữ Kinh CĐ 10C8  
14 Đỗ Thị Hoàng Mai 2004 Nữ Kinh CĐ 10C7  
15 Phan Thị Tường Quí 2004 Nữ Kinh CĐ 10C2