Trang chủ Tags BCH Đoàn trường

Tag: BCH Đoàn trường

Danh sách Ban chấp hành Đoàn trường năm học 2019-2020

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Chi Đoàn Ghi chú1 Huỳnh Bảo Luân 1983 Nam Kinh CĐGV Bí thư Đoàn trường2 Nguyễn Đức Khanh 1984 Nam Kinh CĐGV P. BT Đoàn trường3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1983 Nữ Kinh CĐGV P. BT Đoàn trường4 Nguyễn...

Danh sách trích ngang Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015

Danh sách trích ngang Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015