Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

75
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ
COI KIỂM TRA HK I NĂM 2012-2013

(kèm theo quyết định số 12/12-QĐHTr ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc cử giáo viên coi kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013)

DS GV coi kiểm tra khối 10, khối 11

TTGiáo viênNgữ vănVật líToánLịch sử
Hóa họcĐịa líTiếng AnhSinh học
Sáng
thứ 4
19/12/12
Chiều
thứ 4
19/12/12
Sáng
thứ 5
20/12/12
Chiều
thứ 5
20/12/12
Sáng
thứ 6
21/12/12
Chiều
thứ 6
21/12/12
Sáng
thứ 7
22/12/12
Chiều
thứ 7
22/12/12
1Trần Thanh Minh2Nguyễn Thi Toán3Phạm Thị Dinh4Nguyễn Tiến Dũng5Nguyễn Thanh Du6Huỳnh Bảo Luân7Nguyễn Thị Hát

XX
8Hoàng Trọng Lập


XXXX
9Nguyễn Văn DụcXXX
10Mai Bá VănXXX
11Nguyễn Thị YếnXXX
12Lê Thị Kim Uyên


XXX

13Vi Văn TảiXX
X
14Nguyễn Thanh Dũng

XX
15Văn Thị Dạ ChâuXX

16Phan Thị Thu HiềnXX

17Nguyễn Đình KiềuXX

18Hồ Tất ThànhXX

19Lê Huy HùngX


XX

20Võ Thị Phương LanX


XX

21Nguyễn Đình KinhX


XX

22Nguyễn Đức KhanhX


XX

23Trần Quốc HùngX


XX

24Nguyễn Viết ChínhX
XX25Nguyễn Thế Hoàn26Trần Ngọc DũngX
XX27Nguyễn Thanh Phong

XX28Hoàng Văn SâmX
XX29Nguyễn Khoa PhápX
XX30Nguyễn Thị Anh ĐàoX
XX31Đoàn Bình Minh
XXX32Võ Minh Ngoan
XXX33Lê Thị Thu Thảo
XXX34Phạm Quang Cảnh
XXX35Phan Xuân ThắngXX
X36Lương Xuân ThiệnXX
X37Nguyễn Thị HạnhXX
X38Nguyễn Thanh HảiXX
X39Lê Quyết ThắngXX
X40Nguyễn Thị LốiXX
X41Phạm Vĩnh TạoXX
X
X

42Vũ Thị Bích Liên
XXX
43Bùi Thị Kim Nhung

XX
44Đào Xuân DũngX
XX
45Nguyễn Minh Châu
XXX
46H’ Dzoelly Niê
X
XX
XX
47Hoàng Thị Kim Oanh


XX
XX
48Đỗ Thị Hạnh
XXX
49Trần Lệ Ng.L Phương
X

X
XX
50Nguyễn Thị Ánh Ngọc
XXX
51Nguyễn Thị Lan AnhXX
X52Phạm Thị HiếuXXX
53Phạm Thị ThươngXXX
54Nguyễn Thị TăngXXX
55Bùi Thị Hồng HạnhXXX
56Nguyễn Thị HàXXX
57Phan Thị LiênXXX
58Đinh Thị HằngXXX
59Hồ Sỹ Tuệ

X
60Nguyễn Hữu Quế

X


XX
61Lý Thanh Tình

X


XX
62Tạ Thị Toàn

X


XX
63Ngọ Thị Hiền

X


XX
64Nguyễn Thị Thúy

X


XX
65Niê Cường

XX
66Trương Thị Mỹ Châu

XX
67Nguyễn Thị Duyên

XX68Đoàn Thị Tuyết

XX

X
69Huỳnh Võ Thị Anh

XX70Nguyễn Thị Thủy

XX71Lê Văn TrungXX
X
72Đào Công VinhXXX
73Hoàng Thị ThuX


XXX
74Nguyễn Ngọc Quý75Mai Thanh ThắngXX

76H’ Pri NiêXX

77Trình Thị Ngọc ThảoXX

78Mai Thị Như ÝXX
X
79Phạm Văn Thắng


X
80Đào Thị Thanh Hà

XX
81Đàm Bình Trọng
X


X
X
82Phan Xuân Thành
X
X
83Nguyễn Thị Ch. Thành

X

X
X
84Lê Văn Sơn
X

X


85Phạm Quốc MạnhX


86Mai Ngọc ThảoXX
X
87Nguyễn Đình NhưX
XX

X


2827282728272827

DS GV coi kiểm tra khối 12

TTGiáo viênNhiệm vụĐịa líNgữ vănToánLịch sửTổng
Vật líHóa họcTiếng AnhSinh học
Sáng
thứ 3
25/12/12
Sáng
thứ 4
26/12/12
Sáng
thứ 5
27/12/12
Sáng
thứ 6
28/12/12
1Trần Thanh MinhChủ tịch2Nguyễn Thi ToánP.Chủ tịch3Phạm Thị DinhP.Chủ tịch4Nguyễn Tiến DũngP.Chủ tịch5Nguyễn Thanh DuThư ký6Huỳnh Bảo LuânThư ký7Nguyễn Thị Hát
X
X
4
8Hoàng Trọng Lập
4
9Nguyễn Văn Dục


X
4
10Mai Bá Văn


X
4
11Nguyễn Thị Yến


X
4
12Lê Thị Kim Uyên


X
4
13Vi Văn Tải


X
4
14Nguyễn Thanh Dũng
X
X
4
15Văn Thị Dạ Châu
X
X
4
16Phan Thị Thu Hiền
X
X
4
17Nguyễn Đình Kiều
X
X
4
18Hồ Tất Thành
X
X
4
19Lê Huy Hùng


X
4
20Võ Thị Phương Lan


X
4
21Nguyễn Đình Kinh


X
4
22Nguyễn Đức Khanh


X
4
23Trần Quốc Hùng


X
4
24Nguyễn Viết Chính
X


4
25Nguyễn Thế Hoàn
XXXX4
26Trần Ngọc Dũng
X


4
27Nguyễn Thanh Phong
X

X4
28Hoàng Văn Sâm
X


4
29Nguyễn Khoa Pháp
X


4
30Nguyễn Thị Anh Đào
X


4
31Đoàn Bình Minh
X


4
32Võ Minh Ngoan
X


4
33Lê Thị Thu Thảo
X


4
34Phạm Quang Cảnh
X


4
35Phan Xuân Thắng

X

4
36Lương Xuân Thiện

X

4
37Nguyễn Thị Hạnh

X

4
38Nguyễn Thanh Hải

X

4
39Lê Quyết Thắng

X

4
40Nguyễn Thị Lối

X

4
41Phạm Vĩnh Tạo

X

5
42Vũ Thị Bích LiênX4
43Bùi Thị Kim Nhung
X

X4
44Đào Xuân DũngX4
45Nguyễn Minh ChâuX4
46H’ Dzoelly Niê
5
47Hoàng Thị Kim OanhX5
48Đỗ Thị HạnhX4
49Trần Lệ Ng.L PhươngX5
50Nguyễn Thị Ánh NgọcX4
51Nguyễn Thị Lan Anh

X

4
52Phạm Thị Hiếu

X

4
53Phạm Thị Thương

X

4
54Nguyễn Thị Tăng

X

4
55Bùi Thị Hồng Hạnh

X

4
56Nguyễn Thị Hà

X

4
57Phan Thị Liên

X

4
58Đinh Thị Hằng

X

4
59Hồ Sỹ Tuệ
XX
X4
60Nguyễn Hữu QuếX4
61Lý Thanh TìnhX4
62Tạ Thị ToànX4
63Ngọ Thị HiềnX4
64Nguyễn Thị ThúyX4
65Niê Cường

X
X4
66Trương Thị Mỹ Châu
X

X4
67Nguyễn Thị Duyên
X

X4
68Đoàn Thị Tuyết
X


4
69Huỳnh Võ Thị Anh
X

X4
70Nguyễn Thị Thủy
X

X4
71Lê Văn Trung


X
4
72Đào Công Vinh


X
4
73Hoàng Thị Thu
4
74Nguyễn Ngọc Quý
XXXX4
75Mai Thanh Thắng

XX
4
76H’ Pri Niê

XX
4
77Trình Thị Ngọc Thảo

XX
4
78Mai Thị Như Ý


X
4
79Phạm Văn Thắng
XXX
4
80Đào Thị Thanh Hà
XX

4
81Đàm Bình Trọng

X

4
82Phan Xuân Thành

X
X4
83Nguyễn Thị Ch. ThànhX4
84Lê Văn Sơn


XX4
85Phạm Quốc Mạnh

XXX4
86Mai Ngọc ThảoX4
87Nguyễn Đình Như
427272727

Ea Kar, ngày 12 tháng 12 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Tiến Dũng