Trang chủ Tags Coi thi

Coi thi

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 14 học kỳ I năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 14 học kỳ I năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 học kỳ I năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 học kỳ I năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 12 học kỳ I năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 12 học kỳ I năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012

Thông báo về việc chuẩn bị lập danh sách giáo viên coi thi, chấm...

Thông báo về việc chuẩn bị lập danh sách giáo viên coi thi, chấm thi TN THPT 2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 22/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra môn Hình học 12 sáng thứ 5, lúc 6h45' ngày 22/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 02/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng 6h45' thứ 6 ngày 02/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra khảo sát...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra khảo sát quốc gia năm học 2011-2012

Lịch thi, danh sách coi thi tập trung tuần 12, HK1, 2011 – 2012

Lịch thi, danh sách coi thi tập trung tuần 12, HK1, 2011 – 2012 Môn Ngữ văn 12, 6h45 thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm 2011