Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 30 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 30 năm học 2012-2013

44

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 30/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 02 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 30 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 30 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 4 ngày 03/04/2013: Khối 12 (tiết 3, 4, 5)

Chiều thứ 6 ngày 05/04/2013: Khối 10 (tiết 3, 4)

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 30 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 30

(kèm theo quyết định số 30/13-QĐHTr ngày 02/04/2013 của Hiệu trưởng)

TTGiáo viênNhiệm vụSáng thứ 4(Tiết 3, 4, 5)Chiều thứ 6(Tiết 3, 4)
1Trần Thanh MinhChủ tịch
2Nguyễn Tiến DũngP.Chủ tịch
3Phạm Thị DinhP.Chủ tịch
4Nguyễn Thị ToánP.Chủ tịch
5Nguyễn Thanh DuP.Chủ tịch
6Nguyễn Thị HạnhGiám thịXX
7Nguyễn Thị YếnGiám thịX
8Nguyễn Thanh DũngGiám thịX
4Phan Thị Thu HiềnGiám thịX
5Nguyễn Đình KiềuGiám thịX
6Hoàng Văn SâmGiám thịX
7Trần Thị Thu PhươngGiám thịX
8Đoàn Bình MinhGiám thịX
9Lê Thị Thu ThảoGiám thịX
10Nguyễn Thanh HảiGiám thịX
11Nguyễn Thị LốiGiám thịX
12Phạm Vĩnh TạoGiám thịX
13Huỳnh Bảo LuânGiám thịX
14Đào Xuân DũngGiám thịX
15Lê Thị Kim ÁnhGiám thịX
16Phan Thị LiênGiám thịX
17Hồ Sỹ TuệGiám thịX
18Nguyễn Hữu QuếGiám thịX
19Lý Thanh TìnhGiám thịX
20Niê CườngGiám thịX
21Đoàn Thị TuyếtGiám thịX
22Huỳnh Võ Thị AnhGiám thịX
23Lê Văn TrungGiám thịX
24Nguyễn Ngọc QuýGiám thịX
25Mai Thanh ThắngGiám thịX
26H’ Pri NiêGiám thịX
27Trình Thị Ngọc ThảoGiám thịX
28Mai Thị Như ýGiám thịX
29Nguyễn Thị HátGiám thịX
30Hoàng Trọng LậpGiám thịX
31Nguyễn Văn DụcGiám thịX
32Lê Thị Kim UyênGiám thịX
33Vi Văn TảiGiám thịX
34Văn Thị Dạ ChâuGiám thịX
35Hồ Tất ThànhGiám thịX
36Lê Huy HùngGiám thịX
37Võ Thị Phương LanGiám thịX
38Nguyễn Thị Anh ĐàoGiám thịX
39Võ Minh NgoanGiám thịX
40Vũ Thị Bích LiênGiám thịX
41Bùi Thị Kim NhungGiám thịX
42Nguyễn Minh ChâuGiám thịX
43H’ Dzoelly NiêGiám thịX
44Hoàng Thị Kim OanhGiám thịX
45Trần Lệ Nguyễn Lam PhươngGiám thịX
46Nguyễn Thị Lan AnhGiám thịX
47Nguyễn Thị HàGiám thịX
48Tạ Thị ToànGiám thịX
49Hồ Thị HiệpGiám thịX
50Nguyễn Thị Xuân PhượngGiám thịX
51Đàm Bình TrọngGiám thịX
52Phan Xuân ThànhGiám thịX
53Lê Văn SơnGiám thịX
54Phạm Quốc MạnhGiám thịX
55Mai Ngọc ThảoGiám thịX
2828

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh