Trang chủ Tags Lịch thi

Tag: Lịch thi

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD-ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng về hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Danh sách kiểm tra học kỳ 2 khối 10, 11 năm học 2013-2014

Danh sách kiểm tra học kỳ 2 khối 10, 11 năm học 2013-2014

Danh sách học sinh khối 10, khối 11 kiểm tra học kỳ 1 năm...

Danh sách học sinh khối 10, khối 11 kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra Học kỳ...

Danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2013-2014

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm...

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014 Kiểm tra Tiếng Anh 12 (đề Sở), Tiết 5, sáng thứ 5 ngày 14/11/2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 08 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 08 năm học 2013-2014 Kiểm tra tập trung đề Sở, môn Địa lý 12. Từ 10h00' ngày 10/10/2013 Danh sách giáo viên coi kiểm tra, Danh sách học sinh theo phòng, Sơ đồ phòng kiểm tra

Kế hoạch khảo thí năm học 2013 – 2014

Kế hoạch khảo thí năm học 2013 - 2014 của Phòng KTKĐCLGD-CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2,...

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2, 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013