Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

64

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 32/13-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 15 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 32 năm 2012-2013)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2012-2013;

– Căn cứ đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Ngô Gia Tự,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 32 học kỳ II năm 2012-2013 (có danh sách kèm theo);

Thời gian kiểm tra:

Sáng thứ 5 ngày 18/04/2013: Khối 11 (tiết 4,5)

 Sáng thứ 7 ngày 20/04/2013: Khối 12 (tiết 3, 4, 5)

Chiều thứ 7 ngày 20/04/2013: Khối 10 (tiết 3, 4, 5).

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 32 học kỳ II năm 2012-2013 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA TUẦN 32

(kèm theo quyết định số 32/13-QĐHTr ngày 15/04/2013 của Hiệu trưởng)

TTHọ và tênNhiệm vụSáng thứ 5
18/04/2013
Sáng thứ 7
20/04/2013
Chiều thứ 7
20/04/2013
1Nguyễn Tiến DũngP. Chủ tịch
2Nguyễn Thị ToánP. Chủ tịch
3Phạm Thị DinhP. Chủ tịch
4Nguyễn Thanh DuThư ký
5Nguyễn Viết ChínhGiám thịXXX
6Mai Bá VănGiám thịXX
7Nguyễn Thị YếnGiám thịXX
8Nguyễn Thế HoànGiám thịXX
9Nguyễn Thanh PhongGiám thịXX
10Đoàn Bình MinhGiám thịXX
11Lê Thị Thu ThảoGiám thịX
12Phạm Thị HiếuGiám thịXX
13Nguyễn Thị TăngGiám thịXX
14Nguyễn Thị PhươngGiám thịX
15Đoàn Thị TuyếtGiám thịXX
16Lê Văn TrungGiám thịXX
17Mai Thanh ThắngGiám thịXX
18Nguyễn Thanh HảiGiám thịXX
19Phạm Vĩnh TạoGiám thịXX
20Đào Công VinhGiám thịXX
21Mai Thị Như ýGiám thịXX
22Đàm Bình TrọngGiám thịXX
23Hoàng Trọng LậpGiám thịX
24Phan Thị Thu HiềnGiám thịX
25Nguyễn Đình KiềuGiám thịX
26Trần Quốc HùngGiám thịX
27Phạm Quang CảnhGiám thịX
28Nguyễn Thị LốiGiám thịX
29Lê Thị Kim ÁnhGiám thịX
30Đinh Thị HằngGiám thịX
31Nguyễn Hữu QuếGiám thịX
32Nguyễn Ngọc QuýGiám thịX
33H’ Pri NiêGiám thịX
34Trình Thị Ngọc ThảoGiám thịX
35Lê Thị Kim UyênGiám thịXX
36Trần Thị Thu PhươngGiám thịXX
37Lương Xuân ThiệnGiám thịXX
38Nguyễn Thị ThúyGiám thịXX
39Nguyễn Thị DuyênGiám thịXX
40Hoàng Thị ThuGiám thịXX
41Nguyễn Thị Châu ThànhGiám thịXX
42Nguyễn Thanh TuấnGiám thịX
43Nguyễn Thanh DũngGiám thịX
44Hồ Tất ThànhGiám thịX
45Trần Ngọc DũngGiám thịX
46Hoàng Văn SâmGiám thịX
47Đỗ Thị HạnhGiám thịX
48Trương Thị Mỹ ChâuGiám thịX
49Nguyễn Thị ThủyGiám thịX
50Nguyễn Thị HátGiám thịX
51Nguyễn Văn DụcGiám thịX
52Văn Thị Dạ ChâuGiám thịX
53Lê Huy HùngGiám thịX
54Võ Thị Phương LanGiám thịX
55Võ Minh NgoanGiám thịX
56Nguyễn Thị HạnhGiám thịX
57Lê Quyết ThắngGiám thịX
58Huỳnh Bảo LuânGiám thịX
59Bùi Thị Hồng HạnhGiám thịX
60Phan Thị LiênGiám thịX
61Lý Thanh TìnhGiám thịX
62Tạ Thị ToànGiám thịX
63Bùi Thị LiênGiám thịX
64Nguyễn Thị ÁiGiám thịX
TỔNG CỘNG282828

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh