Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi thi kiểm tra tập trung học kỳ...

Danh sách giáo viên coi thi kiểm tra tập trung học kỳ 2, 2010-2011

35

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI NGÀY 28, 29/4/2011

STT Họ và tên K12 Sáng Thứ 5 28/4 K12 Chiều Thứ 5 28/4 K12 Sáng Thứ 6 29/4 K12 Chiều Thứ 6 29/4
1 Trần Thanh Minh
2 Phạm Thị Dinh
3 Nguyễn Tiến Dũng
4 Nguyễn Thị Toán
5 Nguyễn Thanh Du
6 Trình Thị Ngọc Thảo X X
7 Bùi Thị Liên X
8 Mai Thị Như Ý X X
9 Nguyễn Thị Ái X X
10 Lê Văn Trung X X
11 Đào Công Vinh X
12 Hoàng Thị Thu X X
13 Nguyễn Ngọc Quý X
14 Hồ Thị Hiệp X X
15 Nguyễn Thị Xuân Phượng X
16 Mai Thanh Thắng X X
17 H’Pri Niê X
18 Nguyễn Thị Duyên X X
19 Đoàn Thị Tuyết X X
20 Huỳnh Võ Thị Anh X X
21 Nguyễn Thị Thủy X X
22 Phan Xuân Thắng X
23 Lý Văn Chau X X
24 Nguyễn Thị Hạnh X
25 Nguyễn Thanh Hải X X
26 Lê Quyết Thắng X X
27 Nguyễn Thị Lối X X
28 Nguyễn Vĩnh Tạo X X
29 Huỳnh Bảo Luân X X
30 Nguyễn Viết Chính X
31 Võ Minh Ngoan X
32 Lê Thị Thu Thảo X
33 Phạm Quang Cảnh X
34 Tô Văn Vượng X
35 Nguyễn Thế Hoàn X
36 Trần Ngọc Dũng X
37 Nguyễn Thanh Phong X
38 Hoàng Văn Sâm X X
39 Nguyễn Khoa Pháp X X
40 Trần Thị Thu Phương X X
41 Nguyễn Thị Anh Đào X X
42 Đoàn Bình Minh X
43 Hồ Sỹ Tuệ X
44 Nguyễn Hữu Quế X
45 Lý Thanh Tình X
46 Nguyễn Thị Thúy X
47 Niê Cương X
48 Trương Thị Mỹ Châu X
49 Vũ Thị Bích Liên X
50 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X
51 Bùi Thị Kim Nhung X
52 Đào Xuân Dũng X
53 Nguyễn Minh Châu X
54 H’dzoelly Niê X
55 Hoàng Thị Kim Oanh X
56 Đỗ Thị Hạnh X
57 Nguyễn Hà H Ngọc X
58 Trần Lệ Ng.L Phương X X
59 Nguyễn Thị Hát X
60 Văn Thị Dạ Châu X
61 Phan Thị Thu Hiền X
62 Nguyễn Đình Kiều X
63 Hồ Tất Thành X
64 Lê Huy Hùng X X
65 Võ Thị Phương Lan X
66 Nguyễn Đình Kinh X
67 Trần Quốc Hùng X X
68 Hoàng Trọng Lập
69 Nguyễn Văn Dục X X
70 Mai Bá Văn X
71 Nguyễn Thị Yến X X
72 Vi Văn Tải X X
73 Phạm Văn Thắng X X
74 Đào Thị Thanh Hà X X
75 Đàm Bình Trọng X
76 Phan Xuân Thành X
77 Nguyễn Thị Châu Thành
78 Lê Văn Sơn X X X
79 Phạm Quốc Mạnh X X
80 Mai Ngọc Thảo X X X
81 Nguyễn Đình Như X X X
82 Nguyễn Thị Lan Anh X X
83 Đinh Thị Hằng X X
84 Phạm Thị Lê X
85 Phạm Thị Hiếu X X
86 Phạm Thị Thương X X
87 Nguyễn Thị Tăng X X
88 Bùi Thị Hồng Hạnh
89 Lê Thị Kim Ánh
90 Nguyễn Thị Hà X
91 Nguyễn Thị Phương X X
TỔNG CỘNG 31 31 31 31

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI NGÀY 03, 04, 05/5

STT Họ và tên K11 Sáng Thứ 3 03/5 K10 Chiều Thứ 3 03/5 K11 Sáng Thứ 4 04/5 K10 Chiều Thứ 4 04/5 K11 Sáng Thứ 5 05/5 K10 Chiều Thứ 5 05/5 Tổng
1 Trần Thanh Minh 0
2 Phạm Thị Dinh 0
3 Nguyễn Tiến Dũng 0
4 Nguyễn Thị Toán 0
5 Nguyễn Thanh Du 0
6 Trình Thị Ngọc Thảo X X 4
7 Bùi Thị Liên X X X 4
8 Mai Thị Như Ý X X 4
9 Nguyễn Thị Ái X X 4
10 Lê Văn Trung X X 4
11 Đào Công Vinh X X 3
12 Hoàng Thị Thu X X 4
13 Nguyễn Ngọc Quý X X X 4
14 Hồ Thị Hiệp X X 4
15 Nguyễn.T.Xuân Phượng X X 3
16 Mai Thanh Thắng X X 4
17 H’Pri Niê X X 3
18 Nguyễn Thị Duyên X X 4
19 Đoàn Thị Tuyết X X 4
20 Huỳnh Võ Thị Anh X X 4
21 Nguyễn Thị Thủy X X 4
22 Phan Xuân Thắng X X 3
23 Lý Văn Chau X 3
24 Nguyễn Thị Hạnh X X 3
25 Nguyễn Thanh Hải X X 4
26 Lê Quyết Thắng X X 4
27 Nguyễn Thị Lối X 3
28 Nguyễn Vĩnh Tạo X X 4
29 Huỳnh Bảo Luân X 3
30 Nguyễn Viết Chính X X 3
31 Võ Minh Ngoan X X 3
32 Lê Thị Thu Thảo X X 3
33 Phạm Quang Cảnh X X 3
34 Tô Văn Vượng X X 3
35 Nguyễn Thế Hoàn X X 3
36 Trần Ngọc Dũng X X 3
37 Nguyễn Thanh Phong X X X 4
38 Hoàng Văn Sâm X X 4
39 Nguyễn Khoa Pháp X X 4
40 Trần Thị Thu Phương X X 4
41 Nguyễn Thị Anh Đào X X 4
42 Đoàn Bình Minh X X 3
43 Hồ Sỹ Tuệ X X 3
44 Nguyễn Hữu Quế X X 3
45 Lý Thanh Tình X X 3
46 Nguyễn Thị Thúy X X 3
47 Niê Cương X X 3
48 Trương Thị Mỹ Châu X X 3
49 Vũ Thị Bích Liên X X 3
50 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X X X 4
51 Bùi Thị Kim Nhung X X X 4
52 Đào Xuân Dũng X X X 4
53 Nguyễn Minh Châu X X X 4
54 H’dzoelly Niê X X X 4
55 Hoàng Thị Kim Oanh X X X 4
56 Đỗ Thị Hạnh X X X 4
57 Nguyễn Hà H Ngọc X X X 4
58 Trần Lệ Ng.L Phương X X 4
59 Nguyễn Thị Hát X X 3
60 Văn Thị Dạ Châu X X X 4
61 Phan Thị Thu Hiền X X 3
62 Nguyễn Đình Kiều X X 3
63 Hồ Tất Thành X X X 4
64 Lê Huy Hùng X X 4
65 Võ Thị Phương Lan X X 3
66 Nguyễn Đình Kinh X X X 4
67 Trần Quốc Hùng X X 4
68 Hoàng Trọng Lập X X X 3
69 Nguyễn Văn Dục X X 4
70 Mai Bá Văn X X X 4
71 Nguyễn Thị Yến X 3
72 Vi Văn Tải X 3
73 Phạm Văn Thắng X 3
74 Đào Thị Thanh Hà X 3
75 Đàm Bình Trọng X X 3
76 Phan Xuân Thành X X X 4
77 Nguyễn T Châu Thành X X X X 4
78 Lê Văn Sơn X 4
79 Phạm Quốc Mạnh X 3
80 Mai Ngọc Thảo X 4
81 Nguyễn Đình Như X 4
82 Nguyễn Thị Lan Anh X 3
83 Đinh Thị Hằng X X 4
84 Phạm Thị Lê 1
85 Phạm Thị Hiếu X X 4
86 Phạm Thị Thương X X 4
87 Nguyễn Thị Tăng X X 4
88 Bùi Thị Hồng Hạnh X X 2
89 Lê Thị Kim Ánh X X X X 4
90 Nguyễn Thị Hà X X X 4
91 Nguyễn Thị Phương X X 4
TỔNG CỘNG 30 30 30 30 30 30